W dniach 9 lutego i 10 marca odbyły się kolejno drugie i trzecie tegoroczne zebrania Zarządu Sekcji.
1. Dyskutowano szczegóły działań i strategii w najbliższych miesiącach – przede wszystkim w kwestii trwałego zablokowania bezprawnego wykorzystywania głosów aktorów przez sztuczną inteligencję w przyszłości. Opracowywanie strategii działań w tym obszarze.
2. Przedłożono przez Zarządem Głównym raport z działalności Sekcji w roku 2022 ORAZ raport z wykonanego w roku ubiegłym projektu informującego o pracy Zarządu Sekcji, finansowanego w ramach wewnątrz-związkowego budżetu SKE. https://www.zasp.pl/SKE
3. Podjęto prace nad kształtem i charakterem nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dubbingu.
a) Oficjalne nadanie nagrodzie imienia Zofii Dybowskiej-Aleksandrowicz w drodze uchwały.
b) Wyłonienie 5 osobowej kapituły nagrody (Ewa Kania, Zbigniew Dolny, Sławomir Karolak, Tomasz Marzecki, Jan Aleksandrowicz-Krasko).
c) Praca nad regulaminem przyznawania nagrody.
d) Praca i dyskusja nad określeniem formy nagrody.
e) Ocena dwóch propozycji statuetek nagrody. Wybór jednej z nich oraz odesłanie jej do dalszych poprawek w oparciu o uwagi Zarządu.
f) Akceptacja projektu finalnego wyglądu statuetki.
g) Uchwałą 5/23 Zarząd Sekcji Dubbingu, po akceptacji projektu statuetki, podjął uchwałę o wynagrodzeniu dla pani Anny Zwoniarskiej za wykonanie tegoż projektu w wysokości 2500 zł brutto. Honorarium zostało wypłacone ze środków, które Zarząd Główny ZASP przydzielił na działalność Sekcji w roku 2023.
4. Dyskutowano temat projektu ustawy o „Artyście zawodowym” i emerytur dla środowisk twórczych, których procedowanie zatrzymało się chwilowo w Ministerstwie Kultury.
5. Zarząd Sekcji Dubbingu zawnioskował do Zarządu Głównego ZASP o zmiany w regulaminie Sekcji w celu usprawnienia jego działalności.
a) UCHWAŁA 3/23 o możliwości głosowania zdalnego; drogą mailową, telefoniczną lub tekstową (SMS). Zgoda na dowolną formę wygodną dla głosującego.
b) UCHWAŁA 4/23 o możliwości wyznaczenia swojego pełnomocnika spośród członków Zarządu, który zagłosuje w naszym imieniu.
Informacje o kolejnych działaniach wkrótce. Do usłyszenia!