Transformers: wiek zagładyLudzkość próbuje dojść do siebie po wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Zarówno Autoboty jak i Decepticony praktycznie zniknęły z naszej planety. Mimo to nie wszyscy zapomnieli o ich istnieniu. Grupa naukowców i biznesmenów stara się, jak najwięcej dowiedzieć o technologii Transformersów, co często popycha ich do przekraczania granic, których nigdy nie powinni naruszać. Tymczasem na Ziemię powracają Decepticony i ponownie rozpoczyna się walka dobra ze złem.

Opracowanie wersji polskiej: Start International Polska
reżyseria – Elżbieta Kopocińska
dialogi polskie – Bartosz Wierzbięta
dźwięk i montaż – Michał Skarżyński
kierownik produkcji – Dorota Nyczek

W wersji polskiej udział wzięli:
Cade – Jacek Kopczyński
Tessa – Magdalena Wasylik
Joshua Joyce – Tomasz Borkowski
Attinger – Krzysztof Banaszyk
Shane – Robert Kuraś
Lucas – Stefan Pawłowski
Optimus Prime – Sławomir Pacek
Hound – Miłogost Reczek
Lockdown – Andrzej Blumenfeld
Savoy – Przemysław Bluszcz
Crosshairs – Tomasz Traczyński
Drift – Jacek Król
Brains – Jarosław Boberek
Darcy – Agnieszka Kunikowska
Szef gabinetu – Tomasz Steciuk
Su – Agnieszka Fajlhauer
Wembley – Grzegorz Mikołajczyk

W pozostałych rolach:
Adam Bauman, Gosława Biernat, Wojciech Chorąży, Elżbieta Kopocińska, Maciej Kosmala, Paweł Krucz,
Jan Kulczycki, Grzegorz Kwiecień, Cezary Nowak, Agata Skórska, Monika Szalaty, Paweł Szczesny, Anna Sztejner, Robert Tondera, Janusz Wituch, Przemysław Wyszyński, Leszek Zduń